Wikipedia:Dự án/Biến đổi khí hậu

Dự án biến đổi khí hậu

Biểu trưng chính thức của dự án

Dự án Biến đổi khí hậu (viết tắt: WP:BĐKH) là một nỗ lực hợp tác nhằm cải thiện các bài viết của chúng tôi liên quan đến biến đổi khí hậu do con người gây ra, cũng như biến đổi khí hậu trong suốt lịch sử Trái đất. Để biết thêm thông tin về dự án, vui lòng xem Wikipedia:Dự án.

Vui lòng tham gia dự án này bằng việc thêm tên người dùng của bạn vào danh sách người tham gia!

Phạm vi hoạt độngSửa đổi

Dự án Biến đổi khí hậu bao gồm tất cả các bài viết về biến đổi khí hậu. Trọng tâm chính là các bài viết liên quan đến biến đổi khí hậu do con người gây ra, điều này bao gồm:

Định hướng hoạt độngSửa đổi

Dự án được tạo ra nhằm cung cấp thông tin về biến đổi khí hậu tới bạn đọc. Để xem những nhiệm vụ cần làm trong dự án, xin hãy xem Wikipedia:Dự án/Biến đổi khí hậu/Nhiệm vụ cần làm.

Thành viên tham giaSửa đổi

Bản mẫu dự ánSửa đổi

Trang thành viênSửa đổi

Nhập "{{Thành viên dự án biến đổi khí hậu}}" vào trang thành viên của bạn, nó sẽ hiện ra như sau:

 Thành viên này tham gia dự án Biến đổi khí hậu

Trang thảo luận bàiSửa đổi

Nhập "{{Dự án biến đổi khí hậu}}" vào trang thảo luận của bài viết thuộc dự án, nó sẽ hiện ra như sau:

Dự án Biến đổi khí hậu
  Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Biến đổi khí hậu, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về biến đổi khí hậu. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Thư mờiSửa đổi

Nhập "{{Thư mời tham gia dự án biến đổi khí hậu}}" vào trang thảo luận của một thành viên nào đó bất kì, nó sẽ hiện ra như sau:

Thư mời tham gia Dự án biến đổi khí hậu!
 
Kính mời bạn cùng tham gia đóng góp và sửa đổi tại dự án biến đổi khí hậu, nơi tập trung các bài viết liên quan đến ô nhiễm môi trường và một số bài viết khác. Trân trọng!

WikiloveSửa đổi

  Ngôi sao dự án biến đổi khí hậu
{{{1}}}
  Ngôi sao dự án biến đổi khí hậu
{{{1}}}