Thảo luận Wikipedia:Giữ thiện ý

Chưa có thảo luận tại trang này.

Bài quy định này có cách dịch chữ Assume good faith bằng Giữ thiện ý theo tôi là không chính xác. Khi "assume good faith" có nghĩa là ta cần giả sử đối phương đang có thiện ý, chứ trang này không phải là lời khuyên ta cần giữ thiện ý. Nó khác nghĩa nhau. Tôi đề nghị sử dụng một cái tên khác cho quy định này. Tân (thảo luận) 08:51, ngày 31 tháng 5 năm 2009 (UTC)[]

Tôi đồng ý. NHD (thảo luận) 17:42, ngày 16 tháng 3 năm 2010 (UTC)[]
Quay lại trang dự án “Giữ thiện ý”.