Thảo luận Wikipedia:Nguyên tắc và phương châm hoạt động

Chưa có thảo luận về trang này.

Đợi đã bao lâu, bây giờ nhờ NOB nên chúng ta có thêm một trang quan trọng.

HOAN HÔ HẾT MÌNH!!!

Tuy nhiên:

1. Không viết bài với nội dung quá chung chung. 'Nội dung chung chung' là nội dung ra sao, NOB có thể viết rõ hơn một chút không? Với một câu mà không có thí dụ, tôi e rằng ít người hiểu.

2. Nên viết những bài viết hữu ích cho độc giả. Châm ngôn này có lẽ khó thực hiện vì đại đa số độc giả của Wikipedia không được xác định rõ là đến từ từng lớp nào trong xã hội (và nhất là từ xã hội nào). Ý thích của họ, cũng như các bài viết đối với họ có hữu ích hay không, khó định được.

3. Nên hạn chế sử dụng ngoại ngữ. Tôi nghĩ là Wikipedia Tiếng Việt nên khuyến khích dùng tiếng Việt mà không nên hạn chế các tiếng khác.

  • Tiếng Việt, tương đối, hãy còn quá ít các từ chuyên môn trong các lãnh vực khoa học, tâm lý, âm nhạc, ngôn ngữ...
  • Sự thiếu thống nhất của các từ đặc biệt trong tiếng Việt.
  • Sự thiếu thống nhất của các danh từ riêng quốc tế như tên các nước trên thế giới, hay các tổ chức, các danh nhân...

Dùng ngoại ngữ bên cạnh và trong ngoặc các từ đặc biệt, (nhất là tiếng Anh trong trường hợp các từ khoa học dùng cho máy tính), là một cách làm cho bài viết trở nên hữu ích hơn cho độc giả.

Mekong Bluesman

Rất tiếc là User:Nguyễn Thanh Quang đã dịch trùng bài. Tôi ngại về vấn đề làm mất thời gian thôi. Trong khi chúng ta còn thiếu rất nhiều tại liệu hướng dẫn khác, thời gian dịch trùng bài ta nên sử dụng dịch cho những trang tài liệu khác thì hay hơn. Hơn nữa, những trang bài viết trong tên miền không gian (spacename) Wikipedia cũng nên thống nhất cho tiện việc sử dụng... NOB 05:42, 6 tháng 3 2005 (UTC)

Tôi xin lỗi vì đã không để ý là đã có sẵn bài dịch khi chuyển sang tiếng Việt phần này. Đúng là với số lượng thành viên đóng góp có hạn trong thời điểm hiện tại, việc làm này là không hiệu quả. Tuy nhiên theo ý của tôi thì chúng ta có thể kết hợp những cái hay trong bài dịch của anh NOB cũng như bài của tôi đồng thời tham khảo thêm các phần chuyển ngữ ở các ngôn ngữ phổ biến khác(tiếng Đức, Pháp) và sửa đổi cho phù hợp với đặc trưng của cộng đồng Việt nam và tiếng Việt. Điều này cũng có thể áp dụng đối với các phần khác để phần khung tiếng Việt của chúng ta ngày càng hoàn thiện.

Tôi cũng đã đề nghị sysop là thay đổi từ "chính sách" bằng "quy định" cho phù hợp hơn trong bối cảnh của Wikipedia tiếng Việt, sau đó chúng ta sẽ trộn hai trang này lại với nhau. Ngoài ra có một số thuật ngữ khác cũng cần được sửa đổi lại cho phù hợp, tôi sẽ góp ý sau.

--Nguyễn Thanh Quang 11:29, 6 tháng 3 2005 (UTC)

Quay lại trang dự án “Nguyên tắc và phương châm hoạt động”.