Thần thôngsức mạnh tâm linh, đạt được do thiền định hay do tu tập một pháp môn nào đó. Thần thông đầy đủ nhất là lục thông.

Các nhà triết học duy vật, đặc biệt là Triết học Mác - Lênin và hầu hết các nhà khoa học đều cho rằng, vật chất quyết định ý thức. Nhưng khi có thần thông thì ý thức lại quyết định vật chất, thần thông cao cường có thể hô mưa gọi gió[cần dẫn nguồn].

Ví dụ như các Lạt maTây tạng tu theo pháp môn Mật Tông của Phật giáo, họ có thể sống trên đỉnh núi Himalaya lạnh lẽo chỉ với một mảnh vải che thân, có thể khinh công chạy trên cỏ, leo lên vách núi. Còn các nhà YogiẤn Độ thường xuyên luyện tập Yoga nên có vị sống ẩn tu trên núi vài trăm năm.[cần dẫn nguồn]

Tham khảoSửa đổi