Thập niên 230 TCN

thập kỷ

Thập niên 230 TCN hay thập kỷ 230 TCN chỉ đến những năm từ 230 TCN đến 239 TCN.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1 TCN
Thế kỷ: thế kỷ 4 TCNthế kỷ 3 TCNthế kỷ 2 TCN
Thập niên: thập niên 240 TCNthập niên 230 TCNthập niên 220 TCN
Năm: 239 TCN 238 TCN 237 TCN 236 TCN 235 TCN 234 TCN 233 TCN 232 TCN 231 TCN 230 TCN
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Sự kiện

sửa

Tham khảo

sửa