Thế kỷ 2 TCN bắt đầu vào ngày đầu tiên của năm 200 TCN và kết thúc vào ngày cuối cùng của năm 101 TCN. Nó được xem là một phần của thời cổ đại.

Theo thập niên: 190 TCN 180 TCN 170 TCN 160 TCN
150 TCN 140 TCN 130 TCN 110 TCN 100 TCN
Theo thế kỷ: 3 TCN 2 TCN 1 TCN
Theo thiên niên kỷ: 1 TCN
Bán cầu Đông cuối thế kỷ 2 TCN.

Phát minh và khám pháSửa đổi

 
Hipparchus' equatorial ring.
  • Trung Quốc lần đầu tiên chế tạo giấy.
  • Con đường tơ lụa giữa châu Âu và châu Á.
  • Liu An phát minh ra đậu phụ.

Tham khảoSửa đổi