Thế kỷ 2 TCN

thế kỷ

Thế kỷ 2 TCN bắt đầu vào ngày đầu tiên của năm 200 TCN và kết thúc vào ngày cuối cùng của năm 101 TCN. Nó được xem là một phần của thời cổ đại.

Theo thập niên: 190 TCN
180 TCN
170 TCN
160 TCN
150 TCN
140 TCN
130 TCN
120 TCN
110 TCN
100 TCN
Theo thế kỷ: 3 TCN 2 TCN 1 TCN
Theo thiên niên kỷ: 1 TCN
Bán cầu Đông cuối thế kỷ 2 TCN.

Phát minh và khám phá sửa

 
Hipparchus' equatorial ring.
  • Trung Quốc lần đầu tiên chế tạo giấy.
  • Con đường tơ lụa giữa châu Âu và châu Á.
  • Liu An phát minh ra đậu phụ.

Tham khảo sửa