Thế kỷ 1 TCN là khoảng thời gian tính từ thời điểm ngày đầu tiên của năm 100 TCN đến hết ngày cuối cùng của năm 1 TCN.

Theo thập niên: 90 TCN 80 TCN 70 TCN 60 TCN 50 TCN
40 TCN 30 TCN 20 TCN 10 TCN 0 TCN
Theo thế kỷ: 2 TCN 1 TCN 1
Theo thiên niên kỷ: 1 TCN

Tham khảoSửa đổi