Thập niên 420 TCN

thập kỷ

Thập niên 420 TCN hay thập kỷ 420 TCN chỉ đến những năm từ 420 TCN đến 429 TCN.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1 TCN
Thế kỷ: thế kỷ 6 TCNthế kỷ 5 TCNthế kỷ 4 TCN
Thập niên: thập niên 430 TCNthập niên 420 TCNthập niên 410 TCN
Năm: 429 TCN 428 TCN 427 TCN 426 TCN 425 TCN 424 TCN 423 TCN 422 TCN 421 TCN 420 TCN
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Sự kiện

sửa

Tham khảo

sửa