Thập niên 430 TCN

thập kỷ

Thập niên 430 TCN hay thập kỷ 430 TCN chỉ đến những năm từ 430 TCN đến 439 TCN.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1 TCN
Thế kỷ: thế kỷ 6 TCNthế kỷ 5 TCNthế kỷ 4 TCN
Thập niên: thập niên 440 TCNthập niên 430 TCNthập niên 420 TCN
Năm: 439 TCN 438 TCN 437 TCN 436 TCN 435 TCN 434 TCN 433 TCN 432 TCN 431 TCN 430 TCN
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Sự kiện

sửa

Tham khảo

sửa