Thập niên 530 TCN

thập kỷ

Thập niên 530 TCN hay thập kỷ 530 TCN chỉ đến những năm từ 530 TCN đến 539 TCN.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1 TCN
Thế kỷ: thế kỷ 7 TCNthế kỷ 6 TCNthế kỷ 5 TCN
Thập niên: thập niên 540 TCNthập niên 530 TCNthập niên 520 TCN
Năm: 539 TCN 538 TCN 537 TCN 536 TCN 535 TCN 534 TCN 533 TCN 532 TCN 531 TCN 530 TCN
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Sự kiện sửa

Tham khảo sửa