Thập niên 760 TCN

thập kỷ

Thập niên 760 TCN hay thập kỷ 760 TCN chỉ đến những năm từ 760 TCN đến 769 TCN.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1 TCN
Thế kỷ: thế kỷ 9 TCNthế kỷ 8 TCNthế kỷ 7 TCN
Thập niên: thập niên 770 TCNthập niên 760 TCNthập niên 750 TCN
Năm: 769 TCN 768 TCN 767 TCN 766 TCN 765 TCN 764 TCN 763 TCN 762 TCN 761 TCN 760 TCN
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy
Antikensammlung-Kykladenmuseum 004

Sự kiện sửa

763 TCN— Ngày 15 tháng 6 — Nhật thực vào ngày này (trong tháng Sivan ) được sử dụng để xác định niên đại của Cận Đông Cổ đại .

A-ma-xia, vua của Giu-đa, qua đời và được kế vị bởi con trai ông là Ô-xia.

Mất sửa

769 TCN: Lỗ Hiếu công

767 TCN: Yên Khoảnh hầu

766 TCN: Tần Tương công , Tống Đái công

765 TCN: Yên Ai hầu

764 TCN: Sở Nhược Ngao

762 TCN : Sái Ly hầu

760 TCN : Sái Cung hầu

Tham khảo sửa