Thập niên 960 TCN

thập kỷ

Thập niên 960 TCN hay thập kỷ 960 TCN chỉ đến những năm từ 960 TCN đến 969 TCN.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1 TCN
Thế kỷ: thế kỷ 11 TCNthế kỷ 10 TCNthế kỷ 9 TCN
Thập niên: thập niên 970 TCNthập niên 960 TCNthập niên 950 TCN
Năm: 969 TCN 968 TCN 967 TCN 966 TCN 965 TCN 964 TCN 963 TCN 962 TCN 961 TCN 960 TCN
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Sự kiện sửa

967 TCN - Tiglath-Pileser II trở thành Vua của Assyria .

967 TCN - Solomon trở thành vua của Israelites .

965 TCN - David , vua của Israelites cổ đại , qua đời.

Sinh sửa

Ashur-Dan II , vua của Assyria , được sinh ra (ngày gần đúng).

Jereboam , vua của Israel , được sinh ra (ngày gần đúng).

Rehoboam , vua của Judah , được sinh ra (ngày gần đúng).

Mất sửa

967 TCN: Ashur-resh-ishi II

965 TCN: Chu Chiêu vương , David

961 TCN: Trần Thân công

Tham khảo sửa