Thể loại:Bài viết có văn bản tiếng Ả Rập Ai Cập

Các bài viết trong thể loại này có văn bản trong tiếng Ả Rập Ai Cập .

Các thể loại này chủ yếu nhằm mục đích cho phép dễ dàng kiểm tra văn bản trong ngôn ngữ khác hoặc thủ công hoặc tự động.

Chỉ nên xếp bài vào thể loại này dùng các bản mẫu {{Lang}}, không nên xếp bài trực tiếp vào thể loại này.

Ví dụ: {{Lang|arz|văn bản Ả Rập Ai Cập ngữ tại đây}}, để kẹp văn bản vào trong <span lang="arz">. Cũng có sẵn {{Lang-arz|văn bản Ả Rập Ai Cập ngữ tại đây}} được hiển thị là tiếng Ả Rập Ai Cập: văn bản Ả Rập Ai Cập ngữ tại đây‎.

Ghi chúSửa đổi

Các bản mẫu bên dưới tự động đưa trang vào thể loại này: