Thể loại:Cộng hòa miền Nam Việt Nam

Chính thể do Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Đảng Lao động Việt Nam thành lập ở miền Nam Việt Nam để tạo uy thế chính trị, chống lại Mỹ và Việt Nam Cộng hòa.

Thể loại con

Thể loại này có 3 thể loại con sau, trên tổng số 3 thể loại con.

Trang trong thể loại “Cộng hòa miền Nam Việt Nam”

Thể loại này chứa 5 trang sau, trên tổng số 5 trang.