Thể loại:Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam

Bộ phận của Quân đội Nhân dân Việt Nam chiến đấu trên chiến trường miền Nam. Thành lập theo quyết định của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Quân ủy Trung ương Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Hội nghị quân sự ở Chiến khu Đ ngày 15.2.1961, quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang ở miền Nam Việt Nam thành Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam.