Thể loại:Chấm dứt năm 2019

Thể loại này dành cho các tổ chức, địa danh hoặc các định nghĩa khác chấm dứt hoặc giải thể vào năm 2019.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.