Thể loại:Chấm dứt năm 2024

Thể loại này dành cho các tổ chức, địa danh hoặc các định nghĩa khác chấm dứt hoặc giải thể vào năm 2024.

Thể loại con

Thể loại này có 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.