Thể loại:Chấm dứt năm 2020

Thể loại này dành cho các tổ chức, địa danh hoặc các định nghĩa khác chấm dứt hoặc giải thể vào năm 2020.

Thể loại con

Thể loại này gồm thể loại con sau.