Thể loại:Khởi đầu năm 2007

Thể loại này dành cho các tổ chức, địa danh hoặc các định nghĩa khác khởi đầu hoặc thành lập vào năm 2007.

Thể loại con

Thể loại này gồm 10 thể loại con sau, trên tổng số 10 thể loại con.