Thể loại:Khởi đầu năm 2011

Thể loại này dành cho các tổ chức, địa danh hoặc các định nghĩa khác khởi đầu hoặc thành lập vào năm 2011.

Thể loại con

Thể loại này gồm 8 thể loại con sau, trên tổng số 8 thể loại con.