Thể loại:Khởi đầu thế kỷ 21

Khởi đầu thế kỷ 21
2000201020202030204020502060207020802090

Thể loại này dành cho các tổ chức, địa danh, công ty và các định nghĩa khác thành lập vào thế kỷ 21.