Thể loại:Khởi đầu thập niên 2000

Tổ chức, địa danh và các định nghĩa khác được thành lập vào thập niên 2000.

Khởi đầu thế kỷ 21: 2000201020202030204020502060207020802090