Thể loại:Chấm dứt thập niên 2000

Tổ chức, địa danh và các định nghĩa khác chấm dứt hoạt động vào thập niên 2000.

Chấm dứt thế kỷ 21: 2000201020202030204020502060207020802090

Thể loại con

Thể loại này có 15 thể loại con sau, trên tổng số 15 thể loại con.