Thể loại:Chấm dứt thập niên 2020

Tổ chức, địa danh và các định nghĩa khác giải thể hay chấm dứt trong thập niên 2020.

1970 ·1980 ·1990 ·2000 ·2010 ·2020 ·2030 ·2040 ·2050 ·2060 ·2070
16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26

Thể loại con

Thể loại này có 8 thể loại con sau, trên tổng số 8 thể loại con.