Thể loại:Kinh tế năm 1979

Các sự kiện kinh tế trong năm 1979.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.