Thể loại:Lễ Kitô giáo

Thể loại này gồm các ngày lễ Kitô giáo gắn liền với năm phụng vụ.