Thể loại:Người Tiền Giang

Thể loại này bao gồm những người có quê quán tại Tiền Giang hoặc được sinh ra tại Tiền Giang