Ngô Tấn Nhơn (1914 - 2005) là kỹ sư Canh nông, một trong những Bộ trưởng đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Suốt 15 năm trực tiếp gắn bó với ngành nông nghiệp, trong đó có 8 năm làm Bộ trưởng Bộ Canh nông (nay là Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn) trong chính phủ, kỹ sư đã để lại những dấu ấn lớn trong việc xây dựng nền nông nghiệp nước nhà.

Ngô Tấn Nhơn
Chức vụ
Nhiệm kỳ3 tháng 11, 1946 – tháng 7, 1947
Tiền nhiệmChu Bá Phượng
Kế nhiệmPhan Anh
Nhiệm kỳ3 tháng 11, 1946 – 1954
Tiền nhiệmHuỳnh Thiện Lộc
Kế nhiệmNghiêm Xuân Yêm
Thứ trưởngHuy Cận (-1947)
Nghiêm Xuân Yêm (1947-1951)
Nhiệm kỳkhóa I, II, III, IV, V, VI, VII
1946 – 1987
Chủ tịchNguyễn Văn Tố, Bùi Bằng Đoàn, Tôn Đức Thắng, Trường Chinh
Thông tin chung
Quốc tịch Việt Nam
Sinh15 tháng 9 năm 1914
làng Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho, Nam Kỳ
Mất20 tháng 7, 2005(2005-07-20) (90 tuổi)
Nghề nghiệpKỹ sư canh nông
Dân tộcKinh
Đảng chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam
ChaNgô Minh Ứng
Con cái
  • Ngô Kiều Nhi (gái, s.1945)
  • Ngô Kiều Oanh (gái, s.1950)
  • Ngô Kiều Yến (gái, s.1957)
Trường lớpCollège de Mytho
Giải thưởngHuân chương Độc lập Huân chương Độc lập hạng Nhất

Tham khảo

sửa