Thể loại:Phim anime năm 2019

Phim anime chiếu rạp phát hành lần đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.