Thể loại:Phim anime năm 2021

Phim anime chiếu rạp phát hành lần đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.