Thể loại:Phim truyền hình Hàn Quốc kết thúc thập niên 2020

Phim truyền hìnhchương trình truyền hình của Hàn Quốckết thúc trong thập niên 2020.
Các chương trình của các quốc gia khác và chỉ chiếu sau này tại Hàn Quốc nên bị loại khỏi thể loại này.

1970 ·1980 ·1990 ·2000 ·2010 ·2020 ·2030 ·2040 ·2050 ·2060 ·2070