Thể loại:Phim truyền hình Mỹ kết thúc năm 2005

Phim truyền hình hay chương trình truyền hình của Hoa Kỳkết thúc vào năm 2005.
Phim truyền hình của các nước khác và chỉ chiếu sau này tại Hoa Kỳ nên được loại ra khỏi thể loại này.

 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.