Thể loại:Phim truyền hình Mỹ ra mắt năm 2005

Phim truyền hình hay chương trình truyền hình của Hoa Kỳbắt đầu vào năm 2005.
Phim truyền hình của các nước khác và chỉ chiếu sau này tại Hoa Kỳ nên được loại ra khỏi thể loại này.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.

C