Thể loại:Phim truyền hình Thái Lan kết thúc thập niên 2020

Phim truyền hìnhchương trình truyền hình của Thái Lankết thúc trong thập niên 2020.
Các chương trình của các quốc gia khác và chỉ chiếu sau này tại Thái Lan nên bị loại khỏi thể loại này.

1970 ·1980 ·1990 ·2000 ·2010 ·2020 ·2030 ·2040 ·2050 ·2060 ·2070

Thể loại con

Thể loại này gồm 4 thể loại con sau, trên tổng số 4 thể loại con.