Thể loại:Phim truyền hình Việt Nam ra mắt năm 1978

Phim truyền hình hay chương trình truyền hình của Việt Nambắt đầu vào năm 1978.
Phim truyền hình của các nước khác và chỉ chiếu sau này tại Việt Nam nên được loại ra khỏi thể loại này.

 • 1973
 • 1974
 • 1975
 • 1976
 • 1977
 • 1978
 • 1979
 • 1980
 • 1981
 • 1982
 • 1983

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.