Thể loại:Thần thoại Lưỡng Hà

Ghi chú: Vì các nhóm người Sumer, Akkadia, Babylonia, Assyria và một số nhóm khác đều cùng chung hệ thống tín ngưỡng và thờ phụng nên các bài viết về thần thoại Sumer và Akkadia (và Assyria-Babylonia) nên được gộp chung vào thể loại thần thoại Lưỡng Hà.

Thể loại con

Thể loại này gồm thể loại con sau.

E