Thể loại:Thiên thể phát hiện năm 1879

Xem thể loại cha mẹ để biết hướng dẫn cách sử dụng sortkey thích hợp. Thiên thể phát hiện năm 1879.