201 Penelope

tiểu hành tinh

201 Penelope là một tiểu hành tinh lớn ở vành đai chính. Nó được xếp vào loại tiểu hành tinh kiểu M.

201 Penelope
Khám phá
Khám phá bởiJohann Palisa
Ngày phát hiện7 tháng 8 năm 1879
Tên chỉ định
Đặt tên theo
Penelópē
A869 GA
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo329.047 Gm (2.2 AU)
Viễn điểm quỹ đạo473.219 Gm (3.163 AU)
Bán trục lớn401.133 Gm (2.681 AU)
Độ lệch tâm0.18
Chu kỳ quỹ đạo1603.743 d (4.39 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 118.19 km/s
Độ bất thường trung bình215.135°
Độ nghiêng quỹ đạo5.761°
Kinh độ của điểm nút lên157.17°
Acgumen của cận điểm180.769°
Đặc trưng vật lý
Kích thước68.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ khối lượng thể tíchkhông biết
Hấp dẫn bề mặtkhông biết
Tốc độ vũ trụ cấp 2không biết
Chu kỳ tự quay3.74 h
Suất phản chiếu0.160
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổM
Cấp sao tuyệt đối (H)8.43

Tiểu hành tinh này do Johann Palisa phát hiện ngày 7.8.1879 ở Pola và được đặt theo tên Penelope, vợ của Odysseus trong sử thi Odyssey của Homer. Đây là tiểu hành tinh thứ 17 do ông phát hiện.

Tham khảoSửa đổi