Thể loại:Thiên thể phát hiện năm 2005

Xem thể loại cha mẹ để biết hướng dẫn cách sử dụng sortkey thích hợp.

Thiên thể phát hiện năm 2005.