Tiến trình là quá trình tiến hành một công việc.

Thể loại con

Thể loại này có 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.

H

K

Trang trong thể loại “Tiến trình”

Thể loại này chứa 2 trang sau, trên tổng số 2 trang.