Thể loại:Kinh tế học

Kinh tế học là một môn khoa học xã hội nghiên cứu phương pháp làm nền kinh tế của 1 quốc gia phát triển , tìm ra mối quan hê tốt , từ đó đưa ra các kế hoạch để thành lập công ty , tìm ra chất lượng sản phẩm phù hợp với giá cả , được thị trường chấp nhận , phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của khách hàng ........

Xem thêmSửa đổi

Thể loại con

Thể loại này gồm 27 thể loại con sau, trên tổng số 27 thể loại con.

.

B

C

K

L

M

N

T

Trang trong thể loại “Kinh tế học”

72 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 72 trang.