Thể loại:Kinh tế học

Kinh tế học là một môn khoa học xã hội nghiên cứu phương pháp làm nền kinh tế của 1 quốc gia phát triển , tìm ra mối quan hê tốt , từ đó đưa ra các kế hoạch để thành lập công ty , tìm ra chất lượng sản phẩm phù hợp với giá cả , được thị trường chấp nhận , phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của khách hàng ........

Xem thêm Sửa đổi

Thể loại con

Thể loại này có 27 thể loại con sau, trên tổng số 27 thể loại con.

.

B

C

K

L

M

N

T

Trang trong thể loại “Kinh tế học”

Thể loại này chứa 77 trang sau, trên tổng số 77 trang.