Thị Trung (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Thị Trung (tiếng Trung: 市中区, Hán Việt: Thị Trung khu) là tên địa danh Trung Quốc, có thể là: