Thời tiền sử
Thế Holocen (Toàn Tân) Thời đại đồ sắt Sơ sử
  Thời đại đồ đồng muộn  
  Thời đại đồ đồng giữa
  Thời đại đồ đồng sớm
Thời đại đồ đồng
    Thời đại đồ đồng đá    
  Thời đại đồ đá mới Tiền sử
Thời đại đồ đá giữa
Thế Pleistocen (Canh Tân)     Thời đại đồ đá cũ muộn  
    Thời đại đồ đá cũ giữa
    Thời đại đồ đá cũ sớm
  Thời đại đồ đá cũ
Thời đại đồ đá

Paleolithic giữa, Paleolithic trung hay Thời đại đồ đá cũ giữa là giai đoạn thứ hai của Paleolithic hoặc Thời đại đồ đá cũ, thuật ngữ được hiểu ở châu Âu, châu Phi và châu Á. Thuật ngữ Thời kỳ đồ đá giữa được sử dụng như một từ tương đương hoặc từ đồng nghĩa với Đồ đá cũ giữa trong khảo cổ học châu Phi.[1]

Thời đại đồ đá cũ giữa / Paleolithic giữa
Tập tin:Qeshm Museum-Iran 2018.jpg
Thời kỳThời đại đồ đá
Thời gian300 đến 50 Ka BP
Văn hóa trướcPaleolithic sớm
Văn hóa tiếpPaleolithic muộn

Thời kỳ đồ đá cũ giữa trải dài từ 300 đến 30 Ka BP (Mega/Kilo annum before present: triệu/ngàn năm trước). Có sự khác biệt đáng kể về niên đại giữa các vùng. Thời kỳ đồ đá cũ giữa được kế tục bởi phân vị đồ đá cũ trên cùng bắt đầu từ 50 đến 40 Ka BP.

Pettit và White thì định niên đại thời kỳ đồ đá cũ giữa sớm ở Anh vào khoảng 325 đến 180 Ka BP (từ giai đoạn muộn "Marine Isotope" 9 đến "Marine Isotope" 7), và Đồ đá cũ giữa muộn vào khoảng 60 đến 35 Ka BP.[2]

Theo lý thuyết về Nguồn gốc châu Phi gần đây của người hiện đại, người hiện đại về giải phẫu bắt đầu di cư ra khỏi châu Phi trong thời kỳ đồ đá giữa / đồ đá cũ giữa khoảng 125 Ka BP và bắt đầu thay thế các loài Homo tồn tại trước đó như người NeanderthalHomo erectus.

Tham khảo sửa

  1. ^ Miller, Barbra; Bernard Wood; Andrew Balansky; Julio Mercader; Melissa Panger (2006). Anthropology (PDF). Boston Massachusetts: Allyn and Bacon. tr. 768. ISBN 978-0-205-32024-0. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 9 tháng 4 năm 2008. Truy cập ngày 22 tháng 9 năm 2020.
  2. ^ Pettit, Paul; White, Mark (2012). The British Palaeolithic: Human Societies at the Edge of the Pleistocene World. Abingdon, UK: Routledge. tr. 209, 293. ISBN 978-0-415-67455-3.

Liên kết ngoài sửa