Thủy tĩnh học là một ngành học của thủy lực chuyên nghiên cứu về chất lỏng trong trạng thái tĩnh (mọi điểm trong chất lỏng đều đứng yên). Một số trường hợp ngoại lệ có xét đến chất lỏng tĩnh đặt trên một hệ quy chiếu chuyển động thẳnggia tốc hay chuyển động tròn đều.

Cơ học môi trường liên tục
Nguyên lý Bernoulli

Lực tác dụng cơ bản lên khối chất lỏng trong trường hợp này là trọng lực. Các thuộc tính khác như sức căng mặt ngoài, tính nhớt của chất lỏng thường ít được xét đến hơn.

Các bài toán trong thủy tĩnh học bao gồm:

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa