Thiên thể giả thuyết

bài viết danh sách Wikimedia

Một vật thể thiên văn giả thuyết (hay thiên thể giả thuyết) là một vật thể thiên văn (như một ngôi sao, hành tinh hoặc vệ tinh tự nhiên) được cho là hữu hình hoặc tồn tại nhưng sự tồn tại của chúng chưa được chứng minh một cách khoa học. Những thiên thể như vậy đã được đưa ra giả thuyết trong suốt lịch sử được ghi lại. Ví dụ, vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, nhà triết học Philolaus đã định nghĩa một vật thể thiên văn giả thuyết mà ông gọi là "Ngọn lửa trung tâm", xung quanh ông đề xuất các thiên thể khác (bao gồm cả Mặt trời) di chuyển.[1]

Minh họa về Trái đất, quay quanh bởi mặt trăng thứ hai giả thuyết.
31 Crateris, một hệ sao đôi che khuất có thể ban đầu bị nhầm lẫn với mặt trăng của Sao Thủy.
Minh họa của một hành tinh carbon. Bề mặt tối và hơi đỏ từ các mỏ hydrocarbon.
Minh họa về HD 209458 b, một hành tinh Chthonia giả định, đi ngang qua ngôi sao của nó.
Quan niệm của nghệ sĩ về một hành tinh lang thang cỡ Sao Mộc.

Các loại vật thể thiên văn giả thuyếtSửa đổi

Các vật thể thiên văn giả thuyết đã được suy đoán tồn tại cả bên trong và bên ngoài Hệ Mặt trời bao gồm các loại sao, hành tinh và các vật thể thiên văn khác.

Các loại hành tinh giả thuyếtSửa đổi

Các loại hành tinh giả thuyết ngoài hệ mặt trời bao gồm:

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Marco Ceccarelli, Distinguished Figures in Mechanism and Machine Science (2007), p. 124.