Thiệu Tiến là một thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thiệu Tiến
Xã Thiệu Tiến
Hành chính
Quốc giaViệt Nam
VùngBắc Trung Bộ
TỉnhThanh Hóa
HuyệnThiệu Hóa
Địa lý
Diện tích4,63 km² [1]
Dân số (1999)
Tổng cộng5.432 người[2]
Dân tộcKinh
Khác
Mã hành chính15784[3]

Địa giới hành chínhSửa đổi

Xã Thiệu Tiến nằm ở phía bắc của huyện Thiệu Hóa, thuộc tả ngạn sông Chu.

Lịch sử hành chínhSửa đổi

Vùng đất thuộc xã Thiệu Tiến ngày nay, vào đầu thế kỉ 19 là các thôn thuộc tổng Phù Chẩn, huyện Thụy Nguyên, phủ Thiệu Thiên.[4]

Cuối năm 1945, huyện Thụy Nguyên đổi thành huyện Thiệu Hóa.

Sau năm 1945, các thôn nêu trên thuộc xã Thành Tiến, huyện Thiệu Hóa. Năm 1947, xã Thành Tiến sáp nhập vào xã Thành Công. Năm 1953, thành lập xã Thiệu Tiến.[5]

Năm 1977, xã Thiệu Tiến cùng với các xã phía bắc sông Chu của huyện Thiệu Hóa sáp nhập với huyện Yên Định thành huyện Thiệu Yên.[6]

Năm 1996, xã Thiệu Tiến thuộc huyện Thiệu Hóa mới tái lập.[7]

Hiện nay, xã Thiệu Tiến gồm có các làng:[4]

  • Phúc Lộc: tên nôm là làng Chuộc, đầu thế kỉ 19 là thôn Phú Lộc.
  • Làng Là: đầu thế kỉ 19 là thôn Quan Cai, sau đổi thành Quan Trung.

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ “Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ - Địa danh hành chính thể hiện trên bản đồ tỉnh Thanh Hóa (Quyển 2)”. Công báo. 161+162: 8830. ngày 1 tháng 3 năm 2007.
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Tổng cục Thống kê
  4. ^ a b Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá (2000). Tên làng xã Thanh Hóa, tập I. Nhà xuất bản Thanh Hóa. tr. 150.
  5. ^ Phạm Tấn (chủ biên) (2010). Địa chí huyện Thiệu Hóa. Hà Nội: Khoa học xã hội. tr. 116.
  6. ^ Quyết định số 177-CP ngày 05 tháng 7 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa.
  7. ^ Nghị định số 72-CP ngày 18 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Quan Hoá, Như Xuân, Đông Sơn, Thiệu Yên thuộc tỉnh Thanh Hóa.