Thuốc lá (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Thuốc lá trong tiếng Việt có thể để chỉ: