Tiếng Bắc Sotho, cũng được gọi là Pedi hay Sepedi (Sesotho sa Leboa theo tên tự gọi), là một ngôn ngữ chính thức của Nam Phi, và được 4.208.980 triệu người sử dụng (2001), tại các tỉnh Gauteng, LimpopoMpumalanga.

Bắc Sotho
Sesotho sa Leboa
Sử dụng tại Nam Phi
Khu vựcGauteng
Limpopo
Mpumalanga
Tổng số người nói4.208.940
Phân loạiNiger-Congo
Phương ngữ
Địa vị chính thức
Ngôn ngữ chính thức tại
 Nam Phi
Quy định bởiPan South African Language Board
Mã ngôn ngữ
ISO 639-2nso
ISO 639-3nso
Phân phối tiếng Sesotho sa Leboa tại Nam Phi: tỷ lệ cư dân nói tiếng Sesotho sa Leboa tại nhà.

Phân loại Sửa đổi

Bắc Sotho là một ngôn ngữ thuộc Nhóm ngôn ngữ Bantu của Ngữ hệ Niger-Congo. Bắc Sotho có những nét riêng biệt bên trong nhóm ngôn ngữ Sotho. Như vậy, ngôn ngữ này có quan hệ gần gũi nhất với tiếng Tswana (Setswana), Lozi ("Silozi") và tiếng Sotho (Sesotho/Nam Sotho).

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi

Phần mềm Sửa đổi