Ngữ hệ Niger-Congo

Ngữ hệ Niger–Congo là một trong những ngữ hệ lớn nhất thế giới, và lớn nhất châu Phi, về phân bố địa lý, số người nói, và số lượng ngôn ngữ.[1] Một vài ước lượng cho rằng đây là ngữ hệ có nhiều ngôn ngữ nhất, dù điều này còn chưa được xác định do sự thiếu nhất quán về định nghĩa "ngôn ngữ".

Ngữ hệ Niger–Congo
Phân bố
địa lý
Châu Phi hạ Sahara
Phân loại ngôn ngữ họcMột trong những ngữ hệ chính trên thế giới
Ngôn ngữ con:
ISO 639-2 / 5:nic
Glottolog:Không
{{{mapalt}}}
Bản đồ thể hiện phân bố của ngữ hệ Niger–Congo. Màu nâu là nhóm ngôn ngữ Bantu.

Nó là ngữ hệ lớn thứ ba thế giới về số người nói, chỉ sau ngữ hệ Ấn-Âungữ hệ Hán-Tạng.

Dù sự thống nhất nguồn gốc của phần "lõi" hệ Niger–Congo (Đại Tây Dương–Congo) được chấp nhận rộng rãi, việc phân loại nội tại vẫn còn trắc trở. Hơn nữa, những nhóm sau đây có thể nằm ngoài hệ Niger-Congo: Dogon, Mande, Ijo, KatlaRashad. Mối quan hệ giữa nhóm Mande với phần còn lại của hệ Niger-Congo chưa bao giờ được minh chứng rõ ràng.

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Irene Thompson, “Niger-Congo Language Family”, ”aboutworldlanguages”, March 2015

Liên kếtSửa đổi