Tiếng Yurats hay ngôn ngữ Yurats là một ngôn ngữ trong hệ ngôn ngữ Samoyedic trước đây nói ở vùng lãnh nguyên Siberi phía tây của con sông Yenisei. Ngôn ngữ này đã tuyệt chủng ở đầu thế kỷ 19. Tiếng Yurats được chuyển đổi nhiều khi tiếp xúc với các ngôn ngữ Nenets và Enets trong hệ ngôn ngữ Samoyedic.

Yurats
Sử dụng tạiNga
Tổng số người nói0
Phân loạiNgữ hệ Ural
Mã ngôn ngữ

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi